Artikel Perkahwinan: Perkahwinan Mengikut Islam

Daripada Aisyah r.a katanya : “ Aku berkata: “ Ya Rasulullah, bagaimana pendapat tuan jika tuan berhenti di sebuah wadi yang ada ...
ADIL Salah satu tanggungjawab utama seorang suami terhadap isterinya (isteri-isteri) ialah mengawal isterinya serta berlaku adil kepadanya kerana isteri itu ...