Login / Daftar ke Pengantin.com.my
Lupa kata laluan?

Daftar sekarang

Iklan kahwin - iklankan butik perkahwinan anda
 
Koleksi Pengantin HAIFA
Hantaran perkahwinan hendaklah direka bersesuai dengan tema perkahwinan anda.  Gubahan Hantaran perkahwinan amatlah pen... >> lagi
Hantaran perkahwinan hendaklah direka bersesuai dengan tema perkahwinan anda.  Gubahan Hantaran perkahwinan amatlah penting direka selari dengan tema kerana para pengunjung selalunya akan memerhatikan hantaran. Rekaan hantaran perkahwinan yang ekslusif menaikkan status perkahwinan anda.

Syarat & Peraturan

Attention, open in a new window. | Print | E-mail

User Rating: / 53
PoorBest 
 
Portal internet ini dihasilkan oleh KEYRAI SOLUTIONS dengan syarikat-syarikat dan orang perseorangan yang berdaftar dengannya di www.pengantin.com.my. Dengan melayari dan menggunakan portal ini, anda adalah terikat kepada semua syarat-syarat dan peraturan yang telah kami tetapkan.

SILA BACA SYARAT DAN PERATURAN DI BAWAH DENGAN TELITI. DENGAN MELAYARI DAN MENGGUNAKAN PORTAL INI, ANDA BERSETUJU DAN FAHAM BAHAWA ANDA TERIKAT KEPADA SYARAT DAN PERATURAN TERSEBUT.

Penggunaan Bahan dan Isi

Kandungan di Portal ini www.pengantin.com.my adalah hakcipta KEYRAI SOLUTIONS untuk tujuan hiburan, informasi, pembelajaran dan komunikasi individu seperti anda. Segala isi kandungan (seperti gambar, ilustrasi, grafik, ayat, kata-kata dan lain-lain) yang disiarkan disini adalah hakmilik www.pengantin.com.my, tidak kira sama ada ianya diakses secara terus atau menggunakan kata laluan. Tanpa sebarang kebenaran bertulis dari pemegang hakcipta, anda tidak dibenarkan menjual, meniru, membuat duplikasi, mengedar, mengubah, memanupulasi, menyiarkan apa-apa kandungan yang terdapat di www.pengantin.com.my atau portal dan laman web yang bersangkut-paut dengannya, dalam apa jua cara dan bentuk, untuk apa jua tujuan.

Sumbangan Anda

Segala sumbangan anda dalam apa jua cara (media elektronik, pos dan lain-lain) dan apa jua bentuk sumbangan (gambar, artikel, mesej dan lain-lain) adalah terikat kepada syarat-syarat dan peraturan yang telah didefinasikan di sini (Syarat dan Dengan menyumbang atau menyiarkan bahan-bahan anda disini, anda secara automatik membenarkan www.pengantin.com.my untuk menggunakan bahan-bahan tersebut dalam apa jua cara yang dikehendaki. Kami juga berhak memakai, mengubah, menduplikasi, menyiarkan, mengedarkan dan mengeksploitasi bahan-bahan tersebut dalam apa jua cara dan bentuk, media atau teknologi selagi ianya tidak melanggar undang-undang yang sedia ada. www.pengantin.com.my juga berhak memberikan bahan-bahan ini kepada individu atau pihak lain untuk digunapakai oleh mereka dalam apa jua bentuk dan cara, dimana individu atau pihak lain tersebut juga tertakluk kepada undang-undang yang sedia ada.

Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan bahan-bahan yang dihantar oleh anda dan kemungkinan yang akan berlaku disebabkan kandungan tersebut.Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas bahan-bahan yang dihantar dan disiarkan, dan kemungkinan yang akan berlaku disebabkan oleh bahan-bahan tersebut. Anda dilarang sama sekali menghantar atau menyiarkan bahan-bahan dari hakcipta pihak lain (melainkan pihak tersebut membenarkan), bahan-bahan yang menyalahi mana-mana undang-undang, peraturan atau hak intelektual dari mana-mana pihak lain, bahan-bahan yang mengandungi unsur lucah, peras ugut, memalukan, benci atau menyentuh isu-isu peribadi, sesuatu pihak atau politik sama ada dari segi kaum, agama atau kebudayaan secara langsung atau tidak langsung, terhadap individu atau pihak lain portal ini; sebarang bentuk iklan, skim piramid, surat berantai, e-mel sampah, virus elektronik atau apa-apa program elektronik; meyamar atau mewakili individu, pihak atau syarikat lain tanpa kebenaran mereka; mengakses portal ini untuk mengumpul maklumat individu-individu untuk tujuan-tujuan tertentu; mengakses bahagian dan data-data yang dilindungi atau bukan untuk akses umum (yang hanya boleh diakses oleh admin portal ini) yang terdapat dalam www.pengantin.com.my atau capaian lain ke portal ini. www.pengantin.com.my tidak mewakili, bertanggungjawab atau mengesahkan bahawa kandungan bahan-bahan atau pendapat-pendapat yang dihantar atau disiarkan oleh pengguna portal ini adalah benar, tepat atau didapati dari sumber-sumber yang boleh dipercayai. Anda haruslah ingat bahawa, maklumat yang diperolehi disini boleh digunapakai atau depercayai dibawah tanggungan sendiri.

www.pengantin.com.my tidak akan dengan terlebih dahulu mengawasi atau bertanggungjawab untuk bahan-bahan yang dihantar oleh pengguna. Tetapi jika:

  • www.pengantin.com.my sedar atau mengetahui yang syarat dan peraturan www.pengantin.com.my tidak dipatuhi, kami akan menyelidik dan berhak mengambil tindakan sama ada ke atas bahan-bahan tersebut atau pengguna yang menghantarnya, dengan mengubah atau melupuskan bahan tersebut dan menamatkan akses pengguna tersebut ke portal ini; dan kami juga berhak melaporkan perkara-perkara ini kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut diambil.

Penafian

Penggunaan dan layaran di portal ini adalah di atas risiko anda sendiri. www.pengantin.com.my tidak mewakili atau menjamin bahawa kandungan portal ini adalah tepat, tidak mempunyai sebarang kesalahan, benar, dari sumber yang boleh dipercayai atau penggunaan anda ke atas kandungan tersebut tidak melanggar syarat dan peraturan pihak lain. www.pengantin.com.my tidak menjamin yang fungsi-fungsi dan servis-servis yang ditawarkan di portal ini berjalan tanpa masalah; atau portal atau pelayan web kami bebas dari segala virus elektronik, program elektronik atau perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya; dan tidak akan menanggung kos-kos daripada apa-apa segi yang terpaksa ditanggung oleh pihak anda disebabkan oleh bahaya-bahaya ini. SEGALA APA YANG DIPERLIHATKAN ATAU DIDAPATI DI PORTAL INI ADALAH “SEPERTI YANG DILIHAT” DAN “SEPERTI YANG SEDIA ADA” TANPA SEBARANG JAMINAN DARI APA-APA SEGI, SAMA ADA DIUCAPKAN, DINYATAKAN,DISIFATKAN ATAU DIBABITKAN TERMASUKLAH, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, JAMINAN ATAU BARANG YANG DISIFATKAN ITU, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAUPUN PELANGGARAN ATAU PENCABULAN. www.pengantin.com.my TIDAK MENJAMIN BAHAWA ISI KANDUNGAN DAN BAHAN-BAHAN DI PORTAL INI ADALAH TEPAT, BOLEH DIPERCAYAI, LENGKAP ATAU TEMPOHNYA BELUM LUPUT; ATAU TIADA JAMINAN MENGENAI APLIKASI, TEKS, GRAFIK, PAUTAN ATAU KEPUTUSAN, YANG DIDAPATI DARIPADA PENGGUNAAN PORTAL INI. www.pengantin.com.my tidak akan bertanggungjawab dan tidak menjamin kualiti produk atau servis yang diperolehi dari pihak-pihak yang mengiklan disini, melalui info dan maklumat yang diperolehi anda hasil dari penggunaan dan pelayaran di portal kami. Sila maklum yang sesetengah bidang kuasa mungkin tidak membenarkan pengecualian terhadap jaminan yang disifatkan, oleh itu, sesetengah pengecualian di atas, mungkin tidak melibatkan anda.

Pembatasan Tanggungjawab

Kami di www.pengantin.com.my dan/atau pihak lain yang terbabit dalam rekaan, penghasilan atau penyampaian portal ini, tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan atau kerugian, secara langsung atau tidak langsung hasil daripada pelayaran, pengaksesan,penggunaan atau ketidakboleh gunaan portal ini atau isi kandungannya, sama ada berasaskan atau berdasarkan jaminan, kontrak, undang-undang tort(kesalahan yang mana pihak yang terjejas boleh menuntut ganti rugi) atau mana-mana teori undang-undang, dan sama ada www.pengantin.com.my telah dinasihatkan atau tidak, tentang kemungkinan berlakunya kerosakan atau kerugian tersebut. Sila maklum yang sesetengah bidang kuasa mungkin tidak membenarkan pengecualian atau menghadkan tanggungjawab terhadap akibat langsung atau sampingan kerosakan tersebut, oleh itu, sesetengah pengecualian di atas mungkin tidak melibatkan anda.

Pautan

www.pengantin.com.my tidak mengulas atau mengkaji semua laman web yang berpaut di portal ini dan tidak akan bertanggungjawab untuk ketersediaan, isi kandungan atau ketepatan terhadap mana-mana halaman atau laman web tersebut. Pautan-pautan yang terdapat di sini tidak bererti ianya disokong atau dijamin oleh www.pengantin.com.my. Memasuki pautan tersebut ke halaman lain atau laman web lain adalah di atas risiko anda sendiri. Wwww.pengantin.com.my tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang akan dialami anda atau pihak lain,yang berkait dengan halaman atau laman web pihak tersebut. Kami menasihatkan anda supaya membaca dahulu syarat dan peraturan halaman atau laman web tersebut, kerana mungkin syarat mereka tidak sama dengan syarat dan peraturan kami.

Penamatan

Anda bersetuju bahawa www.pengantin.com.my mungkin menamatkan penggunaan anda di portal ini jika mendapati anda melanggar atau tidak mematuhi syarat dan peraturan yang terdapat di sini, atau mencabuli hakcipta www.pengantin.com.my atau mana-mana pihak lain, atau untuk apa-apa sebab, dengan memaklumkan atau tidak memaklumkan anda. www.pengantin.com.my juga mungkin dan berhak mengubahsuai atau menamatkan portal ini, sama ada memaklumkan atau tidak memaklumkannya kepada pengguna. www.pengantin.com.my tidak akan bertanggungjawab terhadap anda atau pihak lain hasil dari pengubahsuaian atau penamatan portal ini. Syarat dan peraturan di sini yang bertajuk “Penggunaan Bahan dan Isi Kandungan di Portal ini”, “Sumbangan Anda”, “Penafian”, “Pembatasan Tanggungjawab”, “Syarat-syarat Umum”, “Ganti rugi”, “Tanda dagangan” dan “Hak cipta” akan tetap kekal dengan persetujuan untuk menggunakan portal ini.

Syarat-syarat Umum

www.pengantin.com.my mengawal dan menjaga portal ini dari ibu pejabatnya di Malaysia, dan tidak mewakili atau menggambarkan yang isi kandungan di portal ini adalah bersesuaian, boleh didapati atau sedia digunakan di tempat-tempat lain. Jika anda menggunakan portal dari di tempat lain, penggunaan anda adalah di atas risiko sendiri dan bertanggungjawab mematuhi undang-undang tempatan, tetapi diingatkan bahawa akses ke isi kandungan kami mungkin salah di sisi undang-undang untuk pengguna-pengguna tertentu atau negara-negara tertentu. Jika mana-mana daripada syarat dan peraturan ini tidak dapat dikuatkuasakan, syarat dan peraturan tersebut akan dikuatkuasakan mengikut undang-undang yang sedia ada ke tahap semaksimum mungkin, dan syarat dan peraturan yang selebihnya akan berkuatkuasa sepenuhnya seperti biasa. Jika anda mempunyai apa-apa tindakan terhadap portal ini, ianya hendaklah dijalankan dalam tempoh setahun selepas tarikh tuntutan, jika tindakan diambil selepas tempoh tersebut, segala tuntutan dan tindakan adalah terbatal, dilarang dan tersekat. Semua syarat dan peraturan ini adalah tertakluk mengikut undang-undang negara Malaysia, dan tidak terkecuali walaupun ia bercanggah dengan peruntukan undang-undang lain. Apa-apa tindakan sah atau perbicaraan yang berkait dengan akses atau penggunaan anda di portal ini atau isi kandungannya, akan berada di bawah kuasa mahkamah persekutuan di Malaysia, dan anda bersetuju bahawa ia adalah terletak ke atas bidang kuasa mahkamah tersebut.

Ganti Rugi

Anda bersetuju untuk mempertahankan dan membayar ganti rugi terhadap www.pengantin.com.my, pegawainya, pengarah urusan, pekerja, ejen dan sekutunya, terhadap dan dari segala macam tuntutan, tindakan atau permintaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, bayaran guaman dan akaun, yang timbul atau berpunca daripada penggunaan portal ini oleh anda atau jika anda melanggar syarat dan peraturan di sini. www.pengantin.com.my akan memberikan notis kepada anda dengan segera terhadap apa-apa tuntutan, saman atau perbicaraan jika ianya melibatkan anda.

Tanda dagangan

Segala tanda dagangan, logo dan yang bertanda (“tanda dagangan” terkumpul) yang terdapat di portal ini adalah tanda dagangan berdaftar dan tidak berdaftar www.pengantin.com.my, Keyrai solutions dan pihak yang berkaitan. Tiada apa yang terdapat di portal ini boleh diertikan sebagai memberi kebenaran, sama ada disifatkan, estopel atau sebaliknya, apa-apa lesen atau kebenaran untuk menggunakan apa-apa tanda dagangan yang terdapat di portal ini, sebelum mendapat kebenaran bertulis dari www.pengantin.com.my, keyrai solutions atau pihak lain yang memiliki atau berhak ke atas tanda dagangan tersebut. Penyalah gunaan anda terhadap tanda dagangan yang tedapat di portal ini, atau apa-apa isi kandungan di portal ini, kecuali yang dibenarkan, adalah dilarang sama sekali.

Hak cipta

Segala isi kandungan yang terdapat di portal ini seperti teks, grafik, logo, butang seretan, imej, klip audio dan perisian, adalah harta milik www.pengantin.com.my atau pihak yang membekalkan bahan-bahan tersebut, dan ia dilindungi oleh undang-undang Malaysia dan undang-undang hak cipta antarabangsa. Kompilasi (iaitu pengumpulan, penyusunan, pemasangan dan himpunan) semua isi kandungan di portal ini adalah harta dan hak cipta terpelihara www.pengantin.com.my dan ia dilindungi oleh undang-undang Malaysia dan undang-undang hak cipta antarabangsa. Penghasilan semula, pengubahsuaian, pengedaran, penyebaran, pemindahan, penerbitan semula, siaran atau pertunjukan, segala isi kandungan portal ini, adalah dilarang sama sekali.

Kata laluan

Anda mungkin menerima kata laluan yang berkaitan, dengan penggunaan anda di portal ini. Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan kata laluan dan akaun anda, dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala aktiviti yang berlaku di bawah penggunaan kata laluan dan akaun tersebut.


KEYRAI SOLUTIONS
Malaysia


Bookmarks ~ Kongsi ::
 
 

Iklan

Koleksi Pengantin Aryani
Sireh Junjung~Aryani bridal juga menyediakan perkhidmatan gubahan untuk hantaran dengan menggunakan bunga segar, bunga p... >> lagi
Sireh Junjung~Aryani bridal juga menyediakan perkhidmatan gubahan untuk hantaran dengan menggunakan bunga segar, bunga pahar beserta dengan sewaan dulang dan alas dulang dengan harga yang berpatutan mengikut budget pelanggan..... 

Shout it!

Nick:

Message:

Peti Undi

Adakah anda berbulan madu selepas berkahwin?
 

Kisah Cinta Pilihan

Cinta Ke Hujung Nyawa
Kisah cinta kami bermula 5 tahun lepas, iaitu pada akhir Disember 2003. Kami bersahabat setahun sebelum tahun tersebut melalui email dan telefon. Kami tidak pernah berjumpa selama setahun, dan pada akhir tahun 2003 kami berdua mengagahkan diri untuk mengatur s
>>lagi mengenai kisah cinta mereka

Himpunan Koleksi Kisah Cinta

Who's Online

We have 24 guests online

Facebook